ԧ, 䴤ѷʵԡ , ,RollUP, X-FRAME

 

(ŵྪ )
E-mail: itpromedia9@gmail.com
ŵʺҧ 1 Tel : 0851003160

 
ԧ਷Ẻҧ 觻ԧ਷ǹ Դԡ÷ءѹ ʹ㨵Դ 0851003160
ԧ਷ PVC STICKER մŧ pp board
ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷
ԧ਷
ԧ਷
ԧ਷
 
ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷
  ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷
ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷  
ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷
 
ԧ਷մŧ pp board Ҵҧ٧ش 2.4 1.2 ˹ 3 , 4 ,5
ٻŧ᤹
᤹ ˹ҡҧ٧ش 120 cm
ԧ pvc sticker

ԧ਷

ԧ਷

 

 

ԧ਷
ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷
 

ԧǹ

ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷

ԧ ǹ

ԧ ǹ

ԧ ǹ

 
ԧ ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷
ԧ ǹ ԧ ǹ ԧ ǹ  
ԧ਷      
ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷ ԧ਷
Ҵ Ҵ 1.8x0.5 cm ǹ· 1.5x0.5 ǹ

xframe

ԧ਷ ԧ਷ xframe
x frame Ҵ 60x1.60 M , 80 x 1.8 M ʴط ǹ pp paper

 

rollup

   
roll up Ҵ 60x1.60 M , 80 x 2.0M ʴ pp paper
 

 

ʵԡ٭ҡ

ԧ਷ʵԡ٭ҡ  

 

ʵԡշ

ԧ਷      

 

pvc 䴤ѷ

 

ʵԡ pvc մ ٴ
       
       
ͧٻ ͧٻ  
       
 

ԧ਷Ẻҧ,ǹ, , X Frame, ROLL UP, ʵԡ PVC, ٻŧ᤹,ʵԡ䴤ѷ,ʵԡշ,
ͧٻԧ਷

 

 

 
Ѻ˹ѡ