ป้ายอัฐิ ,ล็อกเก็ต ,รูปกระเบื้อง

 

ป้ายอัฐิ  และ ล็อกเก็ต  ลักษณะงานได้แก่  ป้ายอัฐิหินแกรนิต , ป้ายอัฐิหินแกรนิต สีดำ และ สีขาว  ป้ายอัฐิหินอ่อน,  งานกระเบื้องเผา,    ล็อกเก็ตรูปเหมือน 
(สินค้ายอดนิยม  ป้ายอัฐิ , กระเบื้องรูปเผา, ล็อกเก็ตรูปเหมือน)


 
 • ทำล็อกเก็ตรูปถ่าย

 • ล็อกเก็ตรูปเหมือน

 • ล็อกเก็ตหินอ่อน

 • ล็อกเก็ตรูปพ่อแม่

 • ป้ายอัฐิ

 • รูปกระเบื้องใส่ป้ายอัฐิ

 • ป้ายหินอ่อน

ป้ายอัฐิ
โดยทั่วไปทำกัน 3 ลักษณะ

 • ป้ายอัฐิ แบบยิงเลเซอร์ ลงหินแกรนิต จะติดบนพื้นผิว

 • ป้ายอัฐิ แบบกัดกรด

 • ป้ายอัฐิ แบบพ่นทราย ทางร้านรับทำลักษณะนี้ ซึ่งยิงบนป้ายหินแกรนิต เป็นร่อง
  แล้วพ่นสีทองลงไป เป็นลักษณะเผาลงหินกระเบื้องซึ่งจะอยู่ทนนับ 10 ปี ทนแดด ทนฝน


รูปที่ลงป้ายอัฐิ

 • เป็นลักษณะเผาลงหินกระเบื้องซึ่งจะอยู่ทนนับ 10 ปี ทนแดด ทนฝน

ล็อกเก็ตรูปเหมือน, ล็อกเก็ตรูปถ่าย
ล็อกเก็ตรูป
หินอ่อน

ป้ายอัฐิ
รูปกระเบื้อง
ใส่ป้ายอัฐ

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ

ป้ายอัฐิ

บ้านกงเต็ก
บ้านกระดาษกงเต็ก

 


ล็อกเก็ตรูปเหมือน, ล็อกเก็ตรูปถ่าย
ล็อกเก็ตรูป
หินอ่อน

ป้ายอัฐิ
รูปกระเบื้อง
ใส่ป้ายอัฐิ

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ

ป้ายอัฐิ

ล็อกเก็ตรูปเหมือน, ล็อกเก็ตรูปถ่าย
ล็อกเก็ตรูป
หินอ่อน

ป้ายอัฐิ
รูป
ใส่ป้ายอัฐิ

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ


ป้ายอัฐิ

ป้ายอัฐิ

ล็อกเก็ตรูปเหมือน, ล็อกเก็ตรูปถ่าย
ล็อกเก็ตรูป
หินอ่อน

รูปใส่ป้ายอัฐิ
รูปกระเบื้อง
ใส่ป้ายอัฐ

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ


ป้ายอัฐิ

รูป
ใส่ป้ายอัฐ

ล็อกเก็ตรูปเหมือน, ล็อกเก็ตรูปถ่าย
ล็อกเก็ตรูป
หินอ่อน

ป้ายอัฐิ
รูปกระเบื้อง
ใส่ป้ายอัฐิ

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ


ป้ายอัฐิ

รูป
ใส่ป้ายอัฐ

ล็อกเก็ตรูปเหมือน, ล็อกเก็ตรูปถ่าย
ล็อกเก็ตรูป
หินอ่อน

ป้ายอัฐิ

รูปกระเบื้อง
ใส่ป้ายอัฐิ

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ


ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ

ล็อกเก็ตรูปเหมือน
ล็อกเก็ตรูป
หินอ่อน


รูปกระเบื้อง
ใส่ป้ายอัฐิ

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐ
   

ล็อกเก็ตรูปเหมือน, ล็อกเก็ตรูปถ่าย
ล็อกเก็ตรูป
หินอ่อน

ล็อกเก็ตรูป
ล็อกเก็ตรูป

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ

รูปกระเบื้องป้ายอัฐิ รูปอัฐิ
รูปใส่ป้ายอัฐิ
   

ล็อกเก็ตรูปเหมือน, ล็อกเก็ตรูปถ่าย
ล็อกเก็ตรูป
หินอ่อน


ล็อกเก็ตรูป

 

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ

       

ล็อกเก็ตรูปเหมือน, ล็อกเก็ตรูปถ่าย
ล็อกเก็ตรูป
หินอ่อน


รูปกระเบื้อง
ใส่ป้ายอัฐิ

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ

       

ล็อกเก็ตรูปเหมือน, ล็อกเก็ตรูปถ่าย
ล็อกเก็ตรูป
หินอ่อน

 

ป้ายอัฐิ
ป้ายอัฐิ

       
 

ล็อกเก็ตรูปเหมือน,ล็อกเก็ตรูปถ่าย,ล็อกเก็ตรูปพ่อแม่,ป้ายอัฐิ,ป้ายหินอ่อน,รูปใส่อัฐิ

       
         

 

กลับหน้าหลัก

 

 
   

สาเหตุที่คนเรามองอุปสรรคเป็นเรื่องน่ากลัว เพราะ เราละสายตาจากเป้าหมาย
หากไม่มีอุปสรรคก็ไม่เรียกว่าการทำงาน
เป้าหมายยิ่งใหญ่ อุปสรรคยิ่งยาก ยิ่งมาก
มองความสำเร็จ เป็นเป้าหมาย มิใช่ อุปสรรค