ป้าย, ป้ายชื่อนักศึกษา ป้ายชื่อข้าราชการ ป้ายชื่อพนักงาน ป้ายชื่อลูกเสือ ป้ายชื่อกรมศุลกากร, ป้ายชื่อติดหน้าอก ,ป้ายชื่อตำรวจ, ป้ายชื่อพลาสติก
   
   

 

 
คลิก ปุ่ม เพื่อคุยกับเรา คลิก ปุ่ม เพื่อคุยกับเรา


บริการทำ


เป็นงานอลูมิเนียมพิมพ์สี

บริการทำป้ายชื่อ ป้ายชื่อนักศึกษา, ป้ายชื่อข้าราชการ, ป้ายชื่อพนักงาน, ป้ายชื่อติดหน้าอก
ป้ายชื่อลูกเสือ ป้ายชื่อกรมศุลกากร, ป้ายชื่อทอท, ป้ายชื่อ TOT, ,ป้ายชื่อตำรวจ, ป้ายชื่อการไฟฟ้า,ป้ายชื่อทหาร
ป้ายชื่อกระทรวงศึกษา,ป้ายชือสาธารณะสุข,ป้ายชื่อการไฟฟ้า
ป้ายชื่อติดหน้าอกที่เราผลิตมีทั้งแบบเข็มกลัด และ แบบแม่เหล็ก
ป้ายชื่อแบบโลหะกัดกรด ป้ายชื่อเคลือบเรซิ่น ,ป้ายชื่ออะคริลิค,ป้ายชื่อแบบสอด,ป้ายอะคริลิคแบบสอด

ป้ายชื่อด่วนอลูมิเนียมพิมพ์สีรอรับได้เลย
ป้ายชื่อแกะสลัก

ป้ายชื่อพิมพ์ยูวี
ป้ายชื่อทองเหลืองและสแตนเลสกัดกรด

พวงกุญแจเรซิ่น
ป้ายชื่ออะคริลิคแบบประกบ
ป้ายชื่อเคลือบเรซิ่นแบบด่วน 2-3 วัน

ป้ายชื่ออะคริลิคแบบสอดสำเร็จรูป

E-mail: itpromedia9@gmail.com
line id: tumtookyang
0851003160
บางแคคอนโดทาวน์ ชั้น 2ป้ายชื่อกัดกรด

 

 

ป้ายข้าราชการ,ป้ายติดหน้าอก
ป้ายชื่อข้าราชการ (ป้ายชื่อติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองเคลือบเรซิ่น
พื้นดำ อักษรทอง

ป้ายชื่อนักศึกษา (ป้ายชื่อติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองเคลือบเรซิ่น
พื้นเขียว อักษรทอง

ป้ายชื่อนักศึกษา
ป้ายชื่อนักศึกษา ม.หัวเฉียว
ป้ายทองเหลืองเคลือบเรซิ่น
พื้นทอง อักษรดำ
ป้ายชื่อนักศึกษา (ป้ายชื่อติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลือง ผิวทราย เคลือบเรซิ่น

ป้ายชื่อพนักงาน,ป้ายติดหน้าอก
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายชื่อติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองชุบนิเกิลเงิน เคลือบเรซิ่น
ป้ายชื่อข้าราชการ, ป้ายชื่อกรมศุลกากร
ป้ายชื่อข้าราชการกรมศุลกากร (ป้ายชื่อติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองเคลือบเรซิ่น พื้นดำ อักษรทอง

ป้ายชื่อข้าราชการกรมศุลกากร (ป้ายชื่อติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองชุบนิเกิลเงิน เคลือบเรซิ่น พื้นดำ อักษรเงิน
ป้ายชื่อนักศึกษา
ป้ายชื่อนักศึกษา (ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย)
ป้ายทองเหลืองเคลือบเรซิ่น พื้นดำ อักษรทอง

ป้ายชื่อนักศึกษา,ป้ายติดหน้าอก
ป้ายชื่อนักศึกษา (ป้ายชื่อมหาวิทยาลัยสยาม)
ป้ายทองเหลืองเคลือบเรซิ่น พื้นดำ อักษรทอง
ป้ายชื่อ ทอท
ป้ายทองเหลือง ไม่เคลือบเรซิ่น พื้นดำ อักษรทอง
ป้ายชื่อทอท
ป้ายชื่อ ทอท
ป้ายทองเหลืองเคลือบเรซิ่น พื้นดำ อักษรทอง

ป้ายชื่อ ทอท (ป้ายชื่อติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองชุบนิเกิลเงิน เคลือบเรซิ่น
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายชื่อติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองชุบนิเกิลเงิน ไม่เคลือบเรซิ่นพื้นทรายเงิน
ป้ายชื่อพนักงาน,ป้ายชื่อติดหน้าอก
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายชื่อติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองเคลือบเรซิ่น

ป้ายชื่อทหาร
ป้ายชื่อทหาร ป้ายชื่อตำรวจ (ป้ายชื่อติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลือง ชุบนิเกิลเงิน ไม่เคลือบเรซิ่น พื้นดำ อักษรเงิน
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายชื่อติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลือง พื้นทรายทอง ไม่เคลือบเรซิ่น
ป้ายชื่อติดหน้าอก, ป้ายชื่อพนักงาน
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองเคลือบเรซิ่น พื้นทรายทอง
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายชื่อติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองชุบนิเกิลเงิน เคลือบเรซิ่น

ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองเคลือบเรซิ่น

ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองพื้นม่วง อักษรทอง เคลือบเรซิ่น
ป้ายชื่อพนักงาน
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองชุบนิเกิลเงิน สติกเกอร์ติดป้ายด้านใน

ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองชุบนิเกิลเงิน สติกเกอร์ติดป้ายด้านใน

ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก) ไดคัททรงกลม
ป้ายทองเหลือง ชุบนิเกิลเงิน สติกเกอร์ติดป้ายด้านใน
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก) ไดคัททรงกลม
ป้ายทองเหลือง พื้นทรายทอง สติกเกอร์ติดป้ายด้านใน
ป้ายชื่อติดหน้าอก
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก) ไดคัททรงกลม
ป้ายทองเหลือง ชุบนิเกิลเงิน
ไม่เคลือบเรซิ่น
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลือง เคลือบเรซิ่น

ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลืองชุบนิเกิลเงิน ไดคัท
เข็มตุ๊งติ๊ง
ป้ายทองเหลือง
เข็มตุ๊งติ๊ง
ป้ายทองเหลือง
ป้ายชื่อพนักงาน, ป้ายติดหน้าอก

ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายสแตนเลส ป้ายชื่อกัดกรด ไม่เคลือบเรซิ่น
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายสแตนเลส ป้ายชื่อกัดกรด ไม่เคลือบเรซิ่น

ป้ายชื่อติดหน้าอก, ป้ายชื่อกัดกรด
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายสแตนเลส ป้ายชื่อกัดกรด ไม่เคลือบเรซิ่น

ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลือง ป้ายชื่อกัดกรด ไม่เคลือบเรซิ่น

ป้ายชื่อพนักงาน, ป้ายชื่อติดหน้าอก, ป้ายทองเหลืองกัดกรด
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายทองเหลือง ป้ายชื่อกัดกรด ไม่เคลือบเรซิ่น
ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายสแตนเลส ป้ายชื่อกัดกรด ไม่เคลือบเรซิ่น

ป้ายชื่อพนักงาน (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายสแตนเลส ไม่เคลือบเรซิ่น

พวงกุญแจเรซิ่น
พวงกุญแจเรซิ่น


ป้ายชื่อแกะสลัก มีป้ายไม้แกะสลัก,ป้ายชื่ออะคริลิค,ป้ายพีวีซีหรือป้ายพลาสติกแกะสลัก

ป้ายไม้แกะสลัก
ป้ายไม้แกะสลัก
ป้ายชื่อพนักงาน, ป้ายติดหน้าอก
ป้ายชื่อทหาร ป้ายชื่อตำรวจ(ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายชื่อตำรวจ ป้ายชื่อทหาร
ป้ายพีวีซีพลาสติก ป้ายแกะสลักพื้นดำอักษรขาว
ป้ายชื่อพนักงาน, ป้ายติดหน้าอก
ป้ายชื่อพนักงาน ป้ายชื่อทหาร ป้ายชื่อตำรวจ (ป้ายติดหน้าอก)
ป้ายพีวีซีพลาสติก ป้ายแกะสลักพื้นดำอักษรขาว

ป้ายอะคริลิคแกะสลักลงสี
ป้ายแกะสลัก
ป้ายพีวีซีแกะสลัก มีสีพื้นเหลือง น้ำเงิน แดง ขาว ดำ เงิน และ ทอง
ป้ายอะคริลิคแกะสลัก มีสีน้ำเงิน แดง ดำ ขาว เหลือง เขียว
ป้ายอะคริลิคแกะสลัก
ป้ายพีวีซีทองแกะสลัก
ป้ายพีวีซีขาวแกะสลัก
ป้ายอะคริลิคแกะสลัก
 

ป้ายชื่อพนักงานด่วน ป้ายชื่ออลูมิเนียมพิมพ์สี(ป้ายติดหน้าอก )

ป้ายชื่อด่วน

ป้ายชื่อพนักงานด่วน (ป้ายติดหน้าอก) รอรับได้เลย
ป้ายอลูมิเนียมมีสีเงิน สีทอง สีขาว
ป้ายชื่อลูมิเนียมด่วน สีทอง


 
ป้ายชือด่วน
ป้ายชื่อพนักงานด่วน (ป้ายติดหน้าอก) รอรับได้เลย
ป้ายอลูมิเนียมมีสีเงิน สีทอง สีขาว
ป้ายชื่อลูมิเนียมด่วน สีทอง
 
ป้ายชื่อพนักงานด่วน (ป้ายติดหน้าอก) รอรับได้เลย
ป้ายอลูมิเนียมมีสีเงิน สีทอง สีขาว
ป้ายชื่อลูมิเนียมด่วน สีทอง
 
ป้ายชื่อพนักงานด่วน (ป้ายติดหน้าอก) รอรับได้เลย
ป้ายอลูมิเนียมมีสีเงิน สีทอง สีขาว
ป้ายชื่อลูมิเนียมด่วน สีขาว
 
ป้ายชื่อพนักงานด่วน (ป้ายติดหน้าอก) รอรับได้เลย
ป้ายอลูมิเนียมมีสีเงิน สีทอง สีขาว
ป้ายชื่อลูมิเนียมด่วน สีขาว
 
ป้ายชื่อด่วน
ป้ายชื่อพนักงานด่วน (ป้ายติดหน้าอก) รอรับได้เลย
ป้ายอลูมิเนียมมีสีเงิน สีทอง สีขาว
ป้ายชื่อลูมิเนียมด่วน สีขาว
 
ป้ายชื่อพนักงานด่วน (ป้ายติดหน้าอก) รอรับได้เลย
ป้ายอลูมิเนียมมีสีเงิน สีทอง สีขาว
ป้ายชื่อลูมิเนียมด่วน สีขาว
 
ป้ายชื่อด่วน
ป้ายชื่อพนักงานด่วน (ป้ายติดหน้าอก) รอรับได้เลย
ป้ายพลาสติกพิมพ์สติกเกอร์
 
   

ป้ายชื่อพิมพ์ UV

 
ป้ายชื่ออะคริลิคพิมพ์uv
 
ป้ายชื่อพีวีซีพิมพ์ uv ( ป้ายชื่อแบบสอด )
 
ป้ายชื่ออะคริลิค
ป้ายชื่อแบบสอดพิมพ์ยูวี (อะคิลิคเขียว) ป้ายชื่ออะคริลิค
 
ป้ายชื่อแบบสอดพิมพ์ยูวี (อะคริลิคดำ) ป้ายชื่ออะคริลิค
 
ป้ายชื่อแบบสอดพิมพ์ยูวี(พีวีซีเงิน)
 
ป้ายชื่อแบบสอด

ป้ายชื่อแบบสอดพิมพ์ยูวี (พีวีซีทอง)

 
ป้ายชื่อแบบสอดพิมพ์ยูวี ป้ายชื่ออะคริลิค
 
ป้ายชื่อแบบสอด
ป้ายชื่อพีวีซีเงินแบบสอดพิมพ์ยูวี
 
ป้ายชื่ออะคริลิค แบบสอด และป้ายชื่ออะคริลิคประกบ  
ป้ายชื่อะคริลิค
ป้ายชื่ออะคริลิคใสแบบสอด
 
ป้ายชื่ออะคริลิคใสประกบตรงกลางติดสติกเกอร
 
ป้ายชื่ออะคริลิคใสแบบสอด
 
ป้ายชื่ออะคริลิคใสประกบตรงกลางติดสติกเกอร์
 
ป้ายชื่ออะคริลิคใสประกบตรงกลางติดสติกเกอร์
 
ป้ายชื่ออะคริลิคแบบพับ
 
 
ป้ายชื่ออะคริลิคสกรีนต้อง 100 ชิ้นขึ้นไป
 
ป้ายชื่ออะคริลิคสกรีนต้อง 100 ชิ้นขึ้นไป
 
ป้ายชื่อเรซิ่นแบบด่วน
 
 
ป้ายชื่อเคลือบเรซิ่นแบบด่วน 2 วัน
 
ป้ายชื่อเคลือบเรซิ่นแบบด่วน 2 วัน
 
     
     
ด้านหลังป้ายชื่อ
แบบเคลือบเรซิ่น แบบกัดกรด ,แบบอลูมิเนียม ป้ายชื่อด่วน แบบพลาสติก์

แบบเข็มกลัด

แบบเข็มกลัด

แบบเข็มกลัด

แบบแม่เหล็ก


แบบแม่เหล็ก

แบบแม่เหล็ก


แบบเข็มหมุด

 

แบบเข็มหมุด


ป้ายชื่ออะคริลิคแบบเปลี่ยนชื่อได้..... ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ...
ป้ายชื่ออะคริลิค
ป้ายชื่ออะคริลิค

ป้ายชื่ออะคริลิค ทรงกลม สามารถถอดเปลี่ยนชื่อได้
ด้านหลังเป็นปากจรเข้ และ คลิปหนีบ

ป้ายชื่ออะคริลิค

ป้ายชื่ออะคริลิค ทรงวงรีสามารถถอดเปลี่ยนชื่อได้

ป้ายชื่ออะคริลิค ป้ายชื่ออะคริลิค
ป้ายชื่ออะคริลิค ทรงเหลี่ยมสามารถถอดเปลี่ยนชื่อได้
อุปกรณ์ป้ายชื่อ

อุปกรณ์ติดหลังป้ายชื่อมีดังนี้

  • เข็มกลัดพลาสติก
  • แม่เหล็ก
  • คลิปจรเข้
  • เข็มหมุด
  • แม่เหล็กกลม
     
  
กลับหน้าหลัก  
   
ป้ายอิงคเจท l ป้ายไฟ l ป้ายหิน l ป้ายโลหะ l ป้ายติดหน้าอก l ป้ายไม้ l แปลงไฟล์ lสินค้าระลึก l นามบัตรด่วน